Kouluverkkokeskusteluun 18.4. 2018

Kannanotto kouluverkkoselvitykseen

 

Savonlinnan kaupunki / päättäjät

"Kaupunkiamme kehitetään turvallisena ja houkuttelevana asuinalueena. Elinvoimaa lisätään monialaisella yritys-, koulutus- ja tutkimusyhteistyöllä. Luomme edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiselle ja uusille innovaatioille.

Hyödynnämme ainutlaatuista luontoa ja ympäristöämme matkailun kehittämisessä. Lisäämme asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä kannustamalla osallistumaan ja kehittämällä monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja."

Kuullostaako päättäjistä tutulta tekstiltä ? Pitäisi kuullostaa, koska olette sitoutunut kaupunkimme strategiaan. Miten strategia liittyy kouluverkkotarkasteluun ? Vai ulottuuko strategia ainoastaan taajamamerkkien sisäpuolelle?

Savonlinnan kaupungin yksi ongelmista on kapea-alainen hallintokuntakohtainen ajattelutapa, jossa kaupungin kokonaisetu jää taka-alalle esittelyissä ja päätöksenteossa.

Matkailun on todettu olevan Savonlinnan kaupungin avainalueita, joka korostuu entisestään menettäessämme OKL:n ja suuressa vaarassa on myös keskussairaalatoiminnan lipuminen etelämmäksi, mikäli aviisien uutisiin on uskomista.

Kaupungin pohjoisosiin valtatie 468 varrelle on kehittymässä matkailurypäs, jotka tuovat työtä ja leipää sekä uusia asukkaita alueelle.

Oravin kehittyvä matkailutoiminta ja investoinnit ovat kaikilla tiedossa, josta valtuutetut ovat saaneet infoa valtuustoseminaarissaan Oravissa.

Varparannan alueen kyläyhdistys ry:n toiminta-alueella on aloittamassa kolme ( 3) matkailualan yritystä.

Kartanohostel AnnaCatharina aloittaa toukokuussa 2018,

Hoteeli/hostelli entisissä Varpalan tiloissa ( nimi ei vielä tiedossa) 2019 sekä Lomamokkilan omistama Taipaleenniemi avaa ovensa matkailijoille remontin jälkeen 2019.

Onko selvityksen yhteydessä tehty yritysvaikutusarviointia ?

Koulun  toiminta-alueelle on viime vuosina muuttanut lapsiperheitä.

Alueella asuu perheitä jotka tällä hetkellä työskentelevät maa- ja metsätalousalalla ja varttuneemman väen siirtyessä mm. terveyden vuoksi taajamamerkkien sisäpuolelle tai palveluasumiseen, ovat hyväkuntoiset asuintalot pihapiireineen haluttuja kohteita lapsiperheille.

Juvolan koulu on todettu viimeisessä kuntotarkastuksessa hyväksi ja terveeksi oppimisympäristöksi. Silti emme usko että kukaan maksaisi siitä summaa joka on arvioitu tuloutuvan kaupungille sitä myytäessä  koulun lakattua.

 

Nyt jos koskaan päättäjillä on mahdollisuus ajatella ja päättää kokonaisvaltaisesti hyväksymäänsä strategiaa noudattaen ja antaa Juvolan koululle mahdollisuus jatkaa toimintaansa nykyisille ja tuleville sekä alueelle matkailualan työn perässä muuttavien perheiden lapsille.

 

Varparannan alueen kyläyhdistys ry